Budh Ko Prashanna Karen

अथ शिव सहस्रनाम स्तोत्रम् (लिङ्गपुराणान्तर्गत) ।।

अथ शिव सहस्रनाम स्तोत्रम् (लिङ्गपुराणान्तर्गत) ।। Shri Shiva Sahasranama Stotra from Lingapurana. ऋषय ऊचुः - कथं देवेन वै सूत देवदेवान्महेश्वरात । सुदर्शनाख्यं वै लब्धं वक्तुमर्हसि विष्णुना ।।...
- Advertisement -
error: Content is protected !!