श्री सिद्धि विनायक अष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

kamana Purti ke Panch Saman
kamana Purti ke Panch Saman

श्री सिद्धि विनायक अष्टोत्तरशतनामावलिः ॥ Shri Siddhivinayak Ashtottarshat Namavalih.

श्री सिद्धीविनायक नमः ॥
ॐ विनायकाय नमः ॥
विघ्नराजाय नमः ॥
गौरीपुत्राय नमः ॥
गणेश्वराय नमः ॥
स्कन्दाग्रजाय नमः ॥
अव्ययाय नमः ॥
पूताय नमः ॥
दक्षाध्यक्ष्याय नमः ॥
द्विजप्रियाय नमः ॥
अग्निगर्भच्छिदे नमः ॥
इंद्रश्रीप्रदाय नमः ॥
वाणीबलप्रदाय नमः ॥
सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ॥
शर्वतनयाय नमः ॥
गौरीतनूजाय नमः ॥
शर्वरीप्रियाय नमः ॥
सर्वात्मकाय नमः ॥
सृष्टिकर्त्रे नमः ॥
देवानीकार्चिताय नमः ॥
शिवाय नमः ॥
शुद्धाय नमः ॥
बुद्धिप्रियाय नमः ॥
शांताय नमः ॥
ब्रह्मचारिणे नमः ॥
गजाननाय नमः ॥
द्वैमातुराय नमः ॥
मुनिस्तुत्याय नमः ॥
भक्त विघ्न विनाशनाय नमः ॥
एकदंताय नमः ॥
चतुर्बाहवे नमः ॥
शक्तिसंयुताय नमः ॥
चतुराय नमः ॥
लंबोदराय नमः ॥
शूर्पकर्णाय नमः ॥
हेरंबाय नमः ॥
ब्रह्मवित्तमाय नमः ॥
कालाय नमः ॥
ग्रहपतये नमः ॥
कामिने नमः ॥
सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ॥
पाशांकुशधराय नमः ॥
छन्दाय नमः ॥
गुणातीताय नमः ॥
निरंजनाय नमः ॥
अकल्मषाय नमः ॥
स्वयंसिद्धार्चितपदाय नमः ॥
बीजापूरकराय नमः ॥
अव्यक्ताय नमः ॥
गदिने नमः ॥
वरदाय नमः ॥
शाश्वताय नमः ॥
कृतिने नमः ॥
विद्वत्प्रियाय नमः ॥
वीतभयाय नमः ॥
चक्रिणे नमः ॥
इक्षुचापधृते नमः ॥
अब्जोत्पलकराय नमः ॥
श्रीधाय नमः ॥
श्रीहेतवे नमः ॥
स्तुतिहर्षताय नमः ॥
कलाद्भृते नमः ॥
जटिने नमः ॥
चन्द्रचूडाय नमः ॥
अमरेश्वराय नमः ॥
नागयज्ञोपवीतिने नमः ॥
श्रीकांताय नमः ॥
रामार्चितपदाय नमः ॥
वृतिने नमः ॥
स्थूलकांताय नमः ॥
त्रयीकर्त्रे नमः ॥
संघोषप्रियाय नमः ॥
पुरुषोत्तमाय नमः ॥
स्थूलतुण्डाय नमः ॥
अग्रजन्याय नमः ॥
ग्रामण्ये नमः ॥
गणपाय नमः ॥
स्थिराय नमः ॥
वृद्धिदाय नमः ॥
सुभगाय नमः ॥
शूराय नमः ॥
वागीशाय नमः ॥
सिद्धिदाय नमः ॥
दूर्वाबिल्वप्रियाय नमः ॥
कान्ताय नमः ॥
पापहारिणे नमः ॥
कृतागमाय नमः ॥
समाहिताय नमः ॥
वक्रतुण्डाय नमः ॥
श्रीप्रदाय नमः ॥
सौम्याय नमः ॥
भक्ताकांक्षितदाय नमः ॥
अच्युताय नमः ॥
केवलाय नमः ॥
सिद्धाय नमः ॥
सच्चिदानंदविग्रहाय नमः ॥
ज्ञानिने नमः ॥
मायायुक्ताय नमः ॥
दन्ताय नमः ॥
ब्रह्मिष्ठाय नमः ॥
भयावर्चिताय नमः ॥
प्रमत्तदैत्यभयदाय नमः ॥
व्यक्तमूर्तये नमः ॥
अमूर्तये नमः ॥
पार्वतीशंकरोत्संगखेलनोत्सवलालनाय नमः ॥
समस्तजगदाधाराय नमः ॥
वरमूषकवाहनाय नमः ॥
हृष्टस्तुताय नमः ॥
प्रसन्नात्मने नमः ॥
सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ॥

॥ इति श्रीसिद्धिविनायकाष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here